فعالیت قاچاقچیان چوب در جنگل‌های شمال
با برداشته شدن محدودیت‌های کرونایی در شمال ایران فعالیت قاچاقچیان چوب بیشتر از قبل شده است.

 خیال قاچاقچیان چوب این روزها با برداشته شدن تدریجی محدودیت‌های تردد "کرونایی" راحت‌تر شده و جبران روزهای بیکاری‌شان را کرده‌اند. 

 

یک قاچاقچی چوب گفته، به دلایل نامعلومی در طی ۱۰ روز اخیر قیمت چوب ???? اگر این روند ادامه داشته باشد همان نصف جنگل باقیمانده شمال هم ظرف تنها چند سال به طور کلی ناپدید می‌شود.

 

 در نتیجه ممکن است ساکنین شمال آواره شوند و مردم سایر مناطق ایران نیز تبعات گرم تر شدن ایران را با گرد و غبارهای بیشتر بچشند.

 

اگر این روند ادامه داشته باشد همان نصف جنگل باقیمانده شمال هم ظرف تنها چند سال به طور کلی ناپدید می‌شود.

نظرات

نظر خود را بگذارید