انتقاد توئیتری  فتاح از وضعیت بازار مسکن
رییس بنیاد مستضعفان نوشت: «حرف، وعده و دستور فایده ندارد. فقط باید عمل کرد. همه ما مسئولیم.»

پرویز فتاح، رییس بنیاد مستضعفان، در صفحه توییتر خود نوشت: «‌افزایش افسار گسیخته ودیعه و اجاره بهای مسکن، فشار کمرشکنى را بر مردم خصوصاً ضعفا وارد کرده است. واقعیت اوضاع را خوب بفهمیم.

 

حرف، وعده و دستور فایده ندارد. فقط باید عمل کرد. همه ما مسئولیم. دیرنشود...»

نظرات

نظر خود را بگذارید