از شمشیربازی دورم، پس زندگی می‌کنم! ورزشهای رزمی

از شمشیربازی دورم، پس زندگی می‌کنم!

این روزها مجتبی عابدینی کاپیتان شمشیربازی روی جدیدی از زندگی را تجربه می‌کند.

درگذشت یک ورزشی نویس ورزشهای رزمی

درگذشت یک ورزشی نویس

پیشکسوت عرصه مطبوعات ورزشی در بخش رزمی درگذشت.

حاشیه‌های  بوکس در همدان/ هیات بوکس رئیس ندارد ورزشهای رزمی

حاشیه‌های بوکس در همدان/ هیات بوکس رئیس ندارد

استعفای سرپرست هیات بوکس همدان باعث شده این مرکز بدون مدیر بماند و برنامه‌های آن پس از گذشت یک سال به سرانجامی نرسیده است.