ستاره شماره یک دنیا کرونا گرفت ورزش‌های راکتی

ستاره شماره یک دنیا کرونا گرفت

نواک جوکوویچ و همسرش هم پس از اینکه تست کرونا دادند، مشخص شد به این ویروس مبتلا شده‌اند.