صادرات و تولید زعفران در بحران کشاورزی

صادرات و تولید زعفران در بحران

رئیس شورای ملی زعفران گفت: افزایش هزینه‌های حمل و نقل موجب ایجاد مشکلات جدیدی برای این صنعت شده و موجب افزایش هزینه‌های تمام شده در این محصول است.

موز 20 هزار تومانی شد/ موزهای وارداتی در گمرک مانده‌اند کشاورزی

موز 20 هزار تومانی شد/ موزهای وارداتی در گمرک مانده‌اند

فاصله ورود موز وارداتی از گمرک به بازارهای میوه و تره بار باعث گرانی این میوه شده است.

حبوبات چرا گران شد؟ کشاورزی

حبوبات چرا گران شد؟

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی علت گرانی حبوبات را نه کمبود و کسری بار بلکه سودجویی برخی افراد در فروش بارشان دانست.